Partners

De nieuwe fusieorganisatie Werk & Inkomen van de gemeente Doetinchem, ISWI uit Oude IJsselstreek en Wedeo biedt kansen om alle inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ook in de toekomst beter en efficiënter te kunnen helpen. Laborijn voegt alle vormen van dienstverlening en beschikbare middelen samen om mensen te ondersteunen in het doorgroeien naar regulier werk. Hierdoor is een breder aanbod beschikbaar en kan meer maatwerk worden geleverd. De integratie heeft ook voordelen bij de andere veranderingen binnen het Sociaal Domein.

Scalabor is het mens- en arbeidsontwikkelbedrijf voor de regio Midden-Gelderland. Onze missie is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te leiden. Als partner van werkgevers en gemeenten in de regio ontwikkelen en verbinden wij talenten van mensen en werkgevers.

Werkkracht Ede ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan het werk te komen en te blijven. Dat doen we vanuit de overtuiging dat iedereen die kan werken, ook zou moeten werken. Want werk is van enorme waarde voor mensen. Niet voor niets is ons motto: werk gun je iedereen!

De SpeedComfort radiatorventilator is gekozen tot Groenste Idee van Nederland.

In het NPO programma ‘Nederland wordt Groen’ koos een jury, bestaande uit weervrouw Helga van Leur, Peerby oprichter Daan Weddepohl en de duurzaamste ondernemer van Nederland Maurits Groen de SpeedComfort uit 15 ideeën die bijdragen aan het verminderen van CO2 uitstoot.

De jury nam het gebruiksgemak mee in haar oordeel, evenals de enorme potentiële reductie van CO2 uitstoot. Als heel Nederland dit product zou gaan gebruiken loopt de besparing op tot 4.4 miljard kg CO2, bijna 20% van de beoogde landelijke besparing in 2020.

Koninklijke CBM is de branchevereniging voor de interieurbouw en meubelindustrie. In totaal vertegenwoordigt CBM ongeveer 500 leden. De variëteit in de ledenkring is groot: interieurbouwers, woonmeubelfabrikanten en toeleveranciers van halffabricaten die een meubelgerelateerde bewerking verrichten, zijn aangesloten. Maar ook groothandelsbedrijven in meubelen en fabrikanten van grafkisten, scheidingswanden, stellingen, deuren, systeemplafonds en schilderijlijsten kunnen zich aansluiten bij CBM. Al deze leden worden vertegenwoordigd in het bestuur. Het bestuur telt elf leden waarvan drie ook zijn vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. Daarnaast kent CBM drie andere besturen waarin deelgroeperingen zijn vertegenwoordigd en er is een bestuur dat zich bezighoudt met bedrijfskundige en technologische aangelegenheden.

Symbion is een school voor moeilijk lerende kinderen van 12 tot 18 jaar. Onze opdracht is deze leerlingen op te leiden voor de arbeidsmarkt, zodat zij betaald werk kunnen verwerven (en behouden). Ook leren we hen allerlei zaken die ze nodig hebben voor hun zelfredzaamheid.

Vanaf het derde leerjaar lopen leerlingen stage bij bedrijven en vanaf het vierde jaar volgen zij ook een vakopleiding voor werk in één van de sectoren techniek & bouw, handel & logistiek, zorg, horeca of groen.